Ujub, või upub? Teadlased andsid nõu kindlustusseltsidele

Ujub, või upub? Teadlased andsid nõu kindlustusseltsidele
  • 09. august 2017
  • Artikkel,
  • Uudis
- Foto: Marc Avarette, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 -

Riske on maailmas mitmesuguseid. Väikestes riskidest, mis realiseeruvad suhteliselt sagedasti (näiteks liiklusõnnetused) kuni suurte riskideni, mis realiseeruvad suhteliselt harva (näiteks looduskatastroofid).

Üks katastroofiline kahjujuhtum võib korraga tuua suuremad kulud kui mitme aasta väiksed kahjud kokku. Seetõttu on kindlustusfirmadele oluline teada, kus ja millise tõenäosusega sellised sündmused aset leida võiksid.

Üleujutused on üheks heaks näiteks sellistest sündmustest, millega võib kaasneda ulatuslik kahju. Selleks, et võimalikult realistlikult hinnata, millise tõenäosusega üleujutus kindlustatavaid objekte tabab, tellis Eesti Kindlustusseltside Liit Tallinna Ülikoolilt (TLÜ) Eesti siseveekogudele üleujutuste korduvussageduste kaardi.

Senini oli üleujutuse riski kaartidega kaetud vaid murdosa Eesti territooriumist. Ja nende kasutamine praktikas ka keerukas. Valminud kaart aga kirjeldab kogu Eesti siseveekogude üleujutusriski erinevate ajaperioodide jooksul, ühest kuni tuhande aastani.

Kaart on sisendiks, mille alusel hakkavad kõik Eestis tegutsevad kindlustusseltsid hindama üleujutusriske. Ja selle põhjal arvutama kindlustusmakseid. Sisuliselt võimaldab see kindlustusseltsidel maandada kindlustusriske, arvutades iga objekti kindlustusmakse vastavalt reaalsetele ohtudele. Näiteks, kui kindlustatav elamu asub alal mida ujutatakse üle kord 25 aasta jooksul, kuni 20 cm paksuse veekihiga, siis arvutatakse kindlustusmakse vastavalt sellele kui palju niisugune sündmus võiks kõnealusele objektile kahju tuua).

Kaardi koostas Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskuse vanemteaduri Hannes Tõnissoni arendusrühm, mis tegeleb ekstreemsündmuste mõju analüüsimisega (üleujutused, rannikuerosioon, randade taganemiskiiruse prognoosid ja leevendusmeetmed). Ja metoodikat testiti/rakendati kogu Eesti territooriumil. Metoodika on kasutatav ka naaberriikides ja juba on olnud juttu ka analoogse töö läbiviimisest Lätis ja Leedus!

Rohkem infot sellel teemal: Katrin Männik, TLÜ Avatud Akadeemia, tel 521 2339.

Uuri meie andmebaasist, milliseid muid teenuseid pakuvad TLÜ ja ADAPTERi teised partnerid –> https://adapter.ee/teadusteenused/

Või esita oma soov sarnaseks arenduseks läbi ADAPTERi päringuvormi: https://adapter.ee/konsulteeri-eksperdiga/

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks