TTÜ ehitusteadlased lahendavad vananeva Mustamäe probleeme

TTÜ ehitusteadlased lahendavad vananeva Mustamäe probleeme
  • 28. oktoober 2016
  • Artikkel,
  • Uudis

Paljude Mustamäe hoonete planeeritud eluiga ehk poolsada aastat on ümber saamas. Seetõttu uurivad Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) teadlased nende renoveerimisvõimalusi. TTÜ teadlane Simo Ilomets tutvustab lahendusena uudset ideed: krohvitud soojustuse asemel kasutada hoopis puitu.

TTÜ ehitusteaduskonna lektor Simo Ilometsa sõnul tekitavad mustamäelaste muret kõrged küttearved, fassaadide ja rõdude lagunemine ning sisekliima. Näiteks ligi pooltes korterites on kehva ventilatsiooni tõttu hallituse tekkimise risk. Vaata TTÜ teadussekundite videot ERRi teadusportaal Novaatorist.

„Kuna renoveerimisvajadus on vältimatu, oleme TTÜs viimastel aastatel uurinud seniste lahenduste toimivust. Lisaks arvutisimulatsioonidele ning laborikatsetele oleme teinud ka välitöid,“ rääkis Ilomets.

TTÜ teadlaste abiga korda tehtud Sõpruse puiestee 244 tüüphoone abil selgitas Ilomets, kuidas selliseid maju annaks tõhusalt puidu abil renoveerida ning peita puitelementide alla ära ka uudsed tehnosüsteemid.

Eeltoodetud puitelementidega renoveerimise plussidena toob Ilomets välja lühikese renoveerimistööde kestuse, puidu kui keskkonnasõbraliku materjali kasutamise, kõrgema kvaliteedi, tehnosüsteemide integreerimise võimaluse lisatavate paneelide sisse ning niiskusriskide parema haldamise võimaluse.

TTÜs on olemas kõik tarvilik uurimaks energiatõhusate ehitistega seonduvat. „Lisaks erinevatele tarkvaradele on meie käsutuses ka liginullenergia ehk A-klassi taseme testhoone, kus uurime tehnosüsteeme, sh taastuveenrgiaallikaid ja sisekliimat.“

Tulevikus lisandub Ilometsa sõnul senise krohvitud soojustuse kõrvale tehases toodetud puitelementidega välisseina soojustamine. Pilootprojektina kavatsetakse renoveerida liginullenergia tasemele üks viiekorruselise suurpaneelelamu Mustamäel.

Toimetas

Marju Himma

Allikas: Novaator.err.ee

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks