Toidulauale on jõudnud söödav pakkematerjal

Toidulauale on jõudnud söödav pakkematerjal
  • 15. aprill 2020
  • Artikkel,
  • Koostööprojektid,
  • Uudis
- Decomer Technology -

Nutikatest ideedest ja veel nutikamatest ettevõtetest Eesti majandusmaastikul kuuleme üsna tihi. Paljud nendest firmadest on asutatud ülikooli töötajate või üliõpilaste poolt ning asuvad teadus- ja arendusasutuse või kõrgkooli juures. Nende ettevõtete ehk spin-offide ülesandeks on uute kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate tehnoloogiate turustamisele kaasa aitamine ning teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse alusel areneva ettevõtluse soodustamine. 

Decomer Technology ei ole küll spin-off ettevõte, kuid selle ettevõtte liikmed tunnustavad teadusasutuste kaasabi firma arengus.

„Ülikool on meile palju kaasa elanud ja teame, et Tartu Ülikool aitab meid oma jõu ja nõuga nii kuidas oskab,“ selgitab söödava pakkematerjali välja töötanud, Decomer Technology äriarenduse eest vastutav Kelly Kangur.

Lisades, et ettevõte tegevus sai küll alguse Tartu Ülikoolist, kuid nüüd ollakse juba maailma suurimas loodusteaduste ärikiirendis IndieBio osalemise ja investeeringute kaasamise tõttu esindatud ka Silicon Valleys.

Ettevõtte populaarseks tooteks on vees lahustuv meeportsjon ehk honeydrops, mis muudab meetarbimise jookides mugavaks. Kuna toote pakkematerjal on täielikult söödav, siis tuleb võtta vees lahustuv toode, lisada see joogile ja nii saab mugavalt nautida juba teed või kohvi.

Decomer Technology – Loodussõbralik alternatiiv kilekottidele

Vees lahustuva meeportsjoni idee sündis, aga teise innovaatilise arenduse käigus. Nimelt hakkas ettevõtte tehnoloogia ja tootearenduse eest vastutav Mart Salumäe oma magistriõpingute ajal katsetama erinevaid alternatiive naftapõhistele kilematerjalidele. Esialgne mõte oli luua 100 protsenti loodussõbralik alternatiiv tavalistele kilekottidele. „Kahjuks või õnneks oli Mardi arendatud kile liiga kiiresti vees lahustuv ning nii tuli hakata mõtlema teistele alternatiividele, et kile omadust ära kasutada. Sündis materjal, mis on täielikult söödav ning inimestele ja keskkonnale täiesti kahjutu. See on taimne ning tooraine ei pärine põllumajanduslikest allikatest. See tähendab, et meie lähenemisviis oli eetilisem ja jätkusuutlikum kui toidu kasutamine pakkematerjalidena. Edasi tuli mõelda arendustele, kus seda kasutada saaks,“ ütles Kangur.

Ettevõtte toote, vees lahustuva ja söödavava pakkematerjali eeliseks on see, et firma saab vastavalt vajadusele ja kasutusvaldkonnale oma materjali modifitseerida. Oluline roll on loomulikult know-how’l ning tootmistehnoloogial ja -seadmetel. Kõige selle juures on olulisem siiski intellektuaalomandi kaitsestrateegia, mis on üles ehitatud mitmetasandiliselt.

Nii ongi Decomer Technology arendanud mitu uudset tootekategooriat, millest üks on eelmainitud meeportsjonid, kuid turule on tulemas veel teised tooted. „Meie peagi letivalmis toode ei ole keskendunud konkreetselt vees lahustumisele, vaid keskkonnasõbralikule pakendamisviisile,“ märkis Kangur.

Decomer Technology ärimudelis ongi kaks paralleelset suunda. B2B (ettevõtetelt ettevõtetele mõeldud tooted ja teenused) puhul pakutakse firma väljatöötatud materjali teistele ettevõtetele ehk ollakse tooraine tootjad. B2C (lõpptarbijale mõeldud teenused ja tooted) puhul keskendutakse aga oma toodete arendamisele.

Teel suurematele turgudele

Kuigi algusel panustati just toiduvaldkonna omatoodetele, siis praeguseks on ettevõtte loodussõbraliku pakendilahenduste vastu huvi üles näidanud juba mitmed üleilmselt tuntud toidu- ja esmatarbekaupade tootjad. „Saan öelda, et meie kilematerjali vastu on huvi mitmetel maailma suurimatel tarbekaupade tootjatel, kellega peame läbirääkimisi. Loodussõbralikud materjalid on kogu maailmas aktuaalseks teemaks ning on tore, et just meie materjalist (milleks on taimne, vees lahustuv ja sõltuvalt rakendusest ka söödav kilematerjal), soovitakse luua uusi tooteid,“ kommenteeris rahvusvahelist koostööd telgitaguseid Kangur ja rõhutas, et nende toodet saab turvaliselt kasutada nii toiduainetööstuses kui teistes valdkondades. „Kogu pakenditööstus on liikumas selle poole, et toota võimalikult vastupidavaid materjale ja seda ühiskonna keskkonnateadlikkust suurendades. On tore, et Decomer Technology on oma toodetega selles valdkonnas üheks oluliseks jäämurdjaks.“

Autor: Kaja Mõts

Foto: Decomer Technology

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks