Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele. Eriti kohane on visuaalse ja maastikumõju hindamine:
– taastuvenergeetika projektide puhul,
– suuremate objektide kavandamisel kaitsealadel,
– teede ja liiklussõlmede kavandamisel.

Interaktiivne maastikuteater võimaldab kaardiandmete põhjal loodud ulatuslikus virtuaalses maastikus vabalt ringi liikuda ning uurida objektide nähtavust/varju jäämist, ruumiproportsioone ning suhestumist teiste maastikuelementidega. Kaasahaaravas vormis saab kuni 15-le inimesele korraga näidata uusi objekte, teha eskiiside arutelusid, hinnata ja tutvustada muudatuste visuaalset ja maastikumõju.

Teenuse valdkond
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Ehitus- ja kommunaaltehnoloogia Vaata kõiki
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Kunst ja kultuur Vaata kõiki
Maateadused Vaata kõiki
Põllumajandus ja metsandus Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring