Vee- ja keskkonnatehnika alased koolitused

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Koolituse valdkonnad:
reoveepuhastus ja probleemid
reoveepuhastite operaatorid
veeproovivõtu ja vooluhulga mõõtmise koolitus
joogivee töötlus ja probleemid
joogiveepuhasti operaatorid
sademevee käitlus
veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneride täiendkoolitus (Tase 7+)
keskkonnamõjude hindamine
keskkonnaaudiitorid

Teenuse valdkond
Ehitus- ja kommunaaltehnoloogia Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring