Uurimusliku lähenemise kasutamine haridusteaduslikes uuringutes, seotud koolitus ja nõustamine

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Pakume võimalust hinnata oma töötajate uurimuslikke oskusi ja arendada haridavaldkonnas kasutatavaid tooteid või protsesse, tuginedes meie töörühma poolt rahvusvaheliselt välja töötatud ja maailma ühes juhtivas haridusvaldkonna ajakirjas Educational Research Review avaldatud uurimusliku õppe mudelile. Selle mudeli järgi eristatakse viit etappi: suunaseadmine (probleemide sõnastamiseks ja määratlemiseks), uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine, uurimine (sh andmekogumine, -analüüs ja tõlgendamine), järelduste ja kokkuvõtete sõnastamine, arutelu (sh kommunikatsioon ja refleksioon). Eelnevale tuginevalt on võimalik pakkuda koolitust ja nõustamist uurimuslike oskuste süsteemseks arendamiseks.

Teenuse valdkond
Psühholoogia, kasvatus ja õppimine Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring