fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Tuumamagnetresonatsspektroskoopia (TMR) teenused

Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut

Pakume tuumamagnetresonatsspektroskoopiat (TMR) puudutavaid teenuseid. Meiega võivad kontakteeruda kõik, kes arvavad, et nende tegemistes võiks (TMR) analüüse või TMR alast teavet vaja minna, s.h. teadusasutused, koolid (nt. keemiaringid), riigiasutused, ettevõtted, eraisikud.
Peamiseks pakutavaks teenuseks on TMR analüüside läbiviimine tellija proovidest. Vajadusel pakutakse ka TMR spektroskoopiat puudutavaid konsultatsioone ning TMR spektromeetrite iseseisvat kasutamist (sh TMR spektroskoopia-alane väljaõpe).

Mõned TMR spektroskoopia rakendusvaldkonnad:
Orgaanilises ja analüütilises keemias:
• orgaaniliste ühendite struktuuri määramine (osaline või täielik struktuurianalüüs), tundmatu aine analüüs,
• orgaaniliste reaktsioonide produktide puhtuse ja saagiste määramine toorsegus, qNMR,
• reaktsioonide kineetika ja mehhanismide uurimine, termodünaamiliste parameetrite määramine, dNMR,
• diffusiooniprotsesside uurimine lahustes, DOSY spektrid,
• ühendite happelisuse või aluselisuse määramine,
• ainete registreerimise TMR analüütilised testid vastavalt REACH määruse nõuetele,
• toidulisandite ja ravimite koostise analüüs ning esmane hinnang, kas on vastavuses märgistusele.
Bioloogilistes süsteemides:
• peptiidide ja proteiinide struktuuri määramine ja dünaamilise käitumise uurimine lahusefaasis,
• ensüüm-substraadi reaktsioonide kineetika uurimine,
• reaktsioonide mehhanismide uurimine,
• metaboliitide määramine, metaboloomika,
• looduslikest materjalidest ekstraheeritud (või muul moel eraldatud) ainete analüüs ja kvantifitseerimine,
• bioaktiivsete ainete läbisõelumine (screening, STD spektrid),
• rakumembraaniproteiinide ja biopsia-proovide uurimine HR-MAS-iga.
Materjaliteaduses, arheoloogias, geoloogias:
• polümeeride uurimine (geelid, pundunud polümeerid; meil on võimalikud vaid 1H ja 13C tuumad).
Keskkonnakeemias:
• loodusliku materjali ja sellest eraldatud komponentide kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs.

Kellel seda vaja võiks minna: Tervishoid ja biotehnoloogia

http://www.chem.ut.ee/et/instituudist/tmrlabor

  • Võta teenuse osutajaga ühendust!

    Kui soovid seda teenust kasutada või küsida täpsustavaid küsimusi, siis täida allolev vorm ja saada oma küsimus teele! Võtame SInuga peatselt ühendust!

Cookie settings