Tuumamagnetresonatsspektroskoopia (TMR) teenused

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Pakume tuumamagnetresonatsspektroskoopiat (TMR) puudutavaid teenuseid. Meiega võivad kontakteeruda kõik, kes arvavad, et nende tegemistes võiks (TMR) analüüse või TMR alast teavet vaja minna, s.h. teadusasutused, koolid (nt. keemiaringid), riigiasutused, ettevõtted, eraisikud.
Peamiseks pakutavaks teenuseks on TMR analüüside läbiviimine tellija proovidest. Vajadusel pakutakse ka TMR spektroskoopiat puudutavaid konsultatsioone ning TMR spektromeetrite iseseisvat kasutamist (sh TMR spektroskoopia-alane väljaõpe).

Mõned TMR spektroskoopia rakendusvaldkonnad:
Orgaanilises ja analüütilises keemias:
• orgaaniliste ühendite struktuuri määramine (osaline või täielik struktuurianalüüs), tundmatu aine analüüs,
• orgaaniliste reaktsioonide produktide puhtuse ja saagiste määramine toorsegus, qNMR,
• reaktsioonide kineetika ja mehhanismide uurimine, termodünaamiliste parameetrite määramine, dNMR,
• diffusiooniprotsesside uurimine lahustes, DOSY spektrid,
• ühendite happelisuse või aluselisuse määramine,
• ainete registreerimise TMR analüütilised testid vastavalt REACH määruse nõuetele,
• toidulisandite ja ravimite koostise analüüs ning esmane hinnang, kas on vastavuses märgistusele.
Bioloogilistes süsteemides:
• peptiidide ja proteiinide struktuuri määramine ja dünaamilise käitumise uurimine lahusefaasis,
• ensüüm-substraadi reaktsioonide kineetika uurimine,
• reaktsioonide mehhanismide uurimine,
• metaboliitide määramine, metaboloomika,
• looduslikest materjalidest ekstraheeritud (või muul moel eraldatud) ainete analüüs ja kvantifitseerimine,
• bioaktiivsete ainete läbisõelumine (screening, STD spektrid),
• rakumembraaniproteiinide ja biopsia-proovide uurimine HR-MAS-iga.
Materjaliteaduses, arheoloogias, geoloogias:
• polümeeride uurimine (geelid, pundunud polümeerid; meil on võimalikud vaid 1H ja 13C tuumad).
Keskkonnakeemias:
• loodusliku materjali ja sellest eraldatud komponentide kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs.

Teenuse valdkond
Biokeemia ja ravimiarendus Vaata kõiki
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Füüsika, keemia ja materjaliteadus Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Meditsiin ja ravi Vaata kõiki
Sotsiaalteadused ja majandus Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring