Toodete vastavushindamise valdkonna ning turujärelevalve läbiviimiseks vajaliku katsebaasi täiendamise vajaduse määratlemine ja selle arendamine

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Teostada uuring ja teha kindlaks uue lähenemisviisi direktiivide vastavushindamisprotseduuridest ja harmoneeritud standarditest, muudest asjakohastest õigusaktidest ja standarditest ning teistest nõuetest tulenevate toote vastavushindamiseks ning turujärelevalveks vajaliku katsebaasi täiendamine ja arendamine Eestis. Uuringu raames teostatakse valdkondlik tasuvusanalüüs, tegemaks kindlaks arendatava katsebaasi majanduslik otstarbekus ja tasuvus tulevikus, võttes arvesse ka tootjate ning turujärelevalveasutuste võimalusega tellida katsetusi väljaspool Eestit asuvates katselaborites.

Teenuse valdkond
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Füüsika, keemia ja materjaliteadus Vaata kõiki
Maateadused Vaata kõiki
Mõtteteadused ja filosoofia Vaata kõiki
Sotsiaalteadused ja majandus Vaata kõiki
Veterinaaria Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 776 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring