Toiduhügieen ja -ohutus

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Teadusteenused:
– Uurimustööde raames toiduainete analüüs erinevatel kromatograafilistel (LC-Q-TOF-MS, LC-MS/MS) ja spektrofotomeetrilistel/fluorimeetrilistel meetoditel.
– Toiduhügieeni ja toiduohutuse alased ekspertarvamused.
– Toidu mikrobioloogilise ja keemilise ohutuse/kvaliteedi alased konsultatsiooniteenused.
– Toiduhügieeni ja -ohutuse alased alus- ja rakendusuuringud.
– Oluliste toidupatogeenide (L. monocytogenes, Campylobacter spp., Salmonella spp.) molekulaarbioloogilised, sh genoomiuuringud.

Täienduskoolitused
– Toiduhügieen ja -ohutus, algaste.
– Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste.
– Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõtetes/eraelamus toidu valmistamisel.
– Tootmishügieeni tagamine toidukäitlemisel.
– Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks.
– Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine.
– Eeltingimusprogrammid ning toiduohutuse tagamise süsteemid.
– Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus.
– Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis.
– Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele.
– Lihahügieen ja -inspektsioon.
– Liha ja lihatoodete ohutus ning tootmishügieen.
– Kala ja kalatoodete ohutus ning tootmishügieen.
– Toidu säilimisaegade määramine, kestvuskatsed.
– Keemilised ohud toidus.
– Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused.
– Listeria monocytogenes´e kontroll ja ohje toidukäitlemisel.
– Lisaained toidus.
– Taimsed endogeensed mürgid.
– Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid.

Teenuse valdkond
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring