Teadlik kutse taotlemine

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

See teenus pakub kutse taotlemise refleksioonioskuste arendamise ja arengumapi koostamise praktilisi töötubasid. Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe valdkonna eksperdid nõustavad kutse taotlejaid, kuidas omandatud kogemusi kirjeldada, mõtestada ja analüüsida ning kuidas arengumappi kokku panna. Senised kutsete hindamise kogemused näitavad, et ebapiisava refleksioonioskuse tõttu võib kutse taotlemine ebaõnnestuda. Ekspertide toel arendab kutse taotleja enda refleksioonioskust. Tänu toetusele on kutse taotlemise protsessi võimalik läbida aega säästvalt ning suurema enesekindlusega. Lisaks arenevad osalejate digipädevused, kuna saadakse ülevaade vabavaraliste veebikeskkondade kasutamise võimalustest. Oodatud on kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja noorsootöötaja kutse taotlemisest huvitatud. Eelkõige need taotlejad, kes peavad hindamiseks esitama arengumapi. Praktiliste töötubade ajakava lepitakse kokku kutse taotlejatega, arvestades kutsete taotlemise tähtaegu. Toetamise protsessis tugineme kolmele etapile:
I etapp: Nõustamine lähtuvalt kutsestandardis esitatud kutseoskuste nõuetest
Praktiliste töötubade raames analüüsitakse kutsestandardi alusel tegevusnäitajate tõendatust ning arutatakse võimalusi, kuidas kutse taotleja saab parimal moel ja tulemuslikult oma kompetentse tõendada. Tähelepanu pööratakse refleksioonioskuse arendamisele.
Nõustamine toimub konkreetse kutse põhiselt:
Kutseõpetaja tase 5, tase 6 ja tase 7,
Täiskasvanute koolitaja tase 5, tase 6 ja tase 7
Noorsootöötaja tase tase 5, tase 6 ja tase 7
II etapp: E-arengumapi koostamise võimalused
Selles etapis õpitakse töötoas praktilisi vabavaralisi veebikeskkondi ja nende abil arengumappi/portfooliot koostama. Selle töötoa tulemusel on osaleja valinud omale sobiva keskkonna ning valmib arengumapi struktuur.
III etapp: Loodud arengumapi tehnilise toimimise tagasisidestamine
Selles töötoas saavad kutsete taotlejad tutvustada oma loodud arengumappi ning teostada läbi tagasiside tehnilist eelkontrolli vabavaralises keskkonnas avaldatud materjalidele, veendumaks kõikide materjalide kättesaadavuses ja toimimises kutse taotlemisel.

Teenuse valdkond
Psühholoogia, kasvatus ja õppimine Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring