Tahkete kütuste kvaliteedi määramine

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Erinevate tahkete kütuste (puit, turvas, pelletid, jäätmekütus, biokütus, paber, põllumajandusjäätmed, grillsöe jms) kvaliteedi iseloomustamiseks tehtavad analüüsid:
– Tuhasisaldus
– Niiskussisaldus
– Kütteväärtuse määramine kalorimeetrilise pommi meetodil
– Lendosade sisalduse määramine
– Karbonaatse CO2 sisalduse määramine
– Püriitväävli sisaldus
– Pelletite mehaanilise vastupidavuse määramine
– Osakeste suurusjaotus sõelanalüüsil
– Seotud süsinik
– Isesüttivustemperatuur

Energiatehnoloogia instituut on akrediteeritud kütuste analüüsi, soojustehniliste katsete ja õhuheitmete mõõtmiste valdkonnas.

Teenuse valdkond
Füüsika, keemia ja materjaliteadus Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring