Taastuvenergia lahenduste planeerimine

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Optimaalsete hajaenergeetika lahenduste väljatöötamine vastavalt energia tarbimise iseloomule ja perspektiividele.

Fossiilsel, tuule-, päikese- ja bioenergial põhinevad väikeenergeetika lahendused võivad olla nii autonoomsed kui ka võrku lülitatud. Peamine probleem nende töös on vähene suutlikkus kasutada toodetud energiat otstarbekohaselt kohapeal, mis vähendab süsteemi efektiivsust.

Asukohale ja tarbijale sobitatud seadmete liigi ning võimsuse valik võimaldab suurendada nende kasutamise majanduslikku tulemuslikkust.

Teenuse valdkond
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring