Ornitoloogilised ekspertiisid

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

– Liikide tegevuskavad, sh ohjamiskavad, asurkondade seisundi hindamine.
– Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavad.
– Ornitoloogiliste õppepäevade, kursuste ja treeningute korraldamine.
– Loodushoiu- ja keskkonnakaitsealased ekspertarvamused ja -hinnangud.
– Loomade liikumiste, rännete uuringud, sh radaruuringud ja telemeetria.
– Elustiku seire ja inventuuride läbiviimine ja koordineerimine.
– Loodusteaduslike andmestike digiteerimine ja analüüs.
– Looduskaitsegeneetilised ekspertiisid ning nende alusel tegevuskavade väljatöötamine ja nõustamine.

Teenuse valdkond
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Ehitus- ja kommunaaltehnoloogia Vaata kõiki
Elektroonika, automaatika ja tootmine Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Kommunikatsioon ja informatsioon Vaata kõiki
Põllumajandus ja metsandus Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring