Õppeasutuse arengu monitoorimine

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Pakume koolidele ja lasteaedadele (sh erasektoris) monitoorimise lahendust – KOOLIUURING/ LASTEAIAUURING. Uuringutes kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid, mille abil:
1) kaardistatakse õppeasutuse tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;
2) hinnatakse valmisolekut muutusteks: tajutud eestvedamisstiil, koostöö, tajutud (üle)koormus ja läbipõlemine.
Monitooringu alus on veebiküsitlus kooli õpetajate ja õpilaste ning lasteaia õpetajate seas. Iga õppeasutus saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus antud kool teiste koolidega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb.

Osalenud õppeasutustele korraldatakse ka ümarlaua arutelu, kus arutatakse tulemusi ning selgitatakse nende kasutamise võimalustest asutuse arengu kavandamisel. Soovi korral on võimalus individuaalkonsultatsiooniks, et paremini tulemusi interpreteerida ja kasutada.

Kooliuuringut on läbi viidud aastast 2016. Kokku on selles tänaseks osalenud 83 kooli ning küsimustikele vastanud 4183 õpetajat ja 3610 õpilast. Osalenud koolide hinnangul andis osalemine uuringus neile võrdluse teiste koolidega ja seeläbi võimaluse objektiivsemalt hinnata oma kooli ning püstitada selgemaid eesmärke kooli arendamiseks. 2020. toimus esmakordselt uuring lasteaedades.

Monitooringusse on oodatud kõik huvitatud Eesti lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused.

Teenuse valdkond
Psühholoogia, kasvatus ja õppimine Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring