Vedelkütuste, mootoriõlide ja hüdroõlide/vedelike analüüsid

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Tehnikainstituudi kütuselabor analüüsib ja hindab nii sädesüütega kui diislimootori kütuste füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Laboris on olemas võimekus analüüsida vedelkütuseid ja hinnata nende vastavust Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Vedelkütuste analüüs sisaldab järgmisi näitajaid:

• tiheduse määramine,
• aktiivsete väävliühendite määramine,
• fraktsioonkoostise määramine,
• kinemaatilise viskoossuse määramine 40 oC ja 100 oC juures,
• viskoossusindeksi arvutamine,
• küllastunud aururõhu määramine,
• leekpunkti määramine,
• hangumispunkti määramine,
• tahkete osiste määramine,
• vaikude sisalduse määramine,
• korrosiivsuse määramine Cu-plaadi katsel,
• oktaani- ja tsetaaniarvu määramine,
• seotud ja vaba vee sisalduse määramine,
• vees lahustuvate aluste ja hapete määramine,
• rasvhapete metüülestrite happe- ja joodiarvu määramine,
• happe-, leelisarvu ja pH määramine.

Teenuse valdkond
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1057 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring