Mõõtmised, kalibreerimised, tolerantsid

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Geomeetria mõõtmised. Mõõtemudelid. Geomeetrilised hälbed. Mõõtemetoodikad. Mõõtühikud. Mõõtmiste jälgitavus. Mõõtetulemus.
EV Mõõteseadus. Mõõtevahendite taatlus. EÜ direktiivid pikkusmõõtevahenditele. Mitmesugused mõõtmised arvuti abil.
Tolerantsid. Tolerantsid joonistel. Töökoja tolerantsid. Statistilised tolerantsid. Vektoripõhine tolereerimine. Baaspinnad.
Mõõtmiste statistiline kontroll ST. Protsessivõime näitajad Cp ja Cpk. ja nende praktiline kasutamine.
Mõõteriista valik. Mõõteriista näit.
Mõõtevahendite kalibreerimine ja korrashoid. Geomeetria mõõtevahendi praktiline kalibreerimine.
Statistilised põhisuurused mõõtmistel, andmete jaotuse kindlakstegemine; süstemaatiliste mõjurite kindlakstegemine, eksete hindamine. Tolerantsi vastavus mõõtetulemusega.
Praktilised pgeomeetria mõõtmised ja kontrollimised tsehhi tingimustes: tulemus, mõjurid, mõõtehälbed. Jooniste lugemine.

Teenuse valdkond
Elektroonika, automaatika ja tootmine Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 994 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring