Materjalide mikrolahutusega karakteriseerimine fluorestsentsi, Raman-hajumise, fosforestsentsi ja termoluminestsentsi kaudu

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Laserspektroskoopia labor

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Mitmesuguste näidiste, sh (pooljuht-)materjalide, mineraalide, bioloogiliste kudede, toiduainete, arheoloogiliste esemete jms fluorestsentsi, Raman-hajumise, fosforestsentsi või termoluminestsentsi mõõtmised, näiteks struktuuri, koostise, kvaliteedi, puhtuse, vanuse vms karakteriseerimise eesmärgil. Orienteeriv spektraalpiirkond 250-1050 nm (erijuhtudel laiendatav kuni 1650 nm-ni). Paljud mõõtmised teostatavad ruumilise lahutusega kuni 1 mikromeeter. Sobiva kujuga objekte suurusega alla 1 cm saab mõõta krüostaadis kontrollitaval temperatuuril 10-300 K või 80-620 K, viimasel juhul ka termoluminestsentsi mõõtmise võimalus.

Kasutada on 4 erinevat mõõtekompleksi:

1) Spektrofluoromeeter (Horiba Fluoromax-4) sobib makroskoopiliste proovide fluorestsentsi mõõtmiseks toatemperatuuril (200-850 nm). Ideaalne proov on mittehajutav vedelik standardses 10 mm küvetis (nt uuritava aine lahus), aga võimalik on ka tahkete proovide mõõtmine.

2) Raman-mikroskoop (Renishaw inVia) sobib ka väga nõrkade signaalide või üliväikeste ainekoguste mõõtmiseks, sest mõõtmine toimub optilise mikroskoobi vahendusel ja ergastamiseks kasutatakse fokuseeritud laserkiirt. Saab mõõta nii Raman-hajumist kui ka fluorestsentsi, ja väga suure spektraallahutusega. Ergastused 514, 488, 457 ja 364 nm.

3) Fluorestsentsmikroskoop võimaldab lisaks fluorestsentsi spektrile registreerida ka mikroskoopilist fluorestsentskujutist ning fluorestsentsi kustumisaegu orienteeruvalt 0,1 ns kuni 100 µs diapasoonis. Ergastuseks on mitmesugused pooljuht- ja tahkislaserid ning suure võimsusega valgusdioodid.

4) Laserspektroskoopia kompleksiga saab mõõta objekte suurusega üle 1 mm kasutades mitmesuguseid laserergastusi (sh ultravioletses piirkonnas). Lisaks kiirgusspektritele saab registreerida fluorestsentsi ja fosforestsentsi kustumisaegu mikrosekundite ja millisekundite piirkonnas. Võimalik on ka aeglahutusega spektrite mõõtmine. Lisaks tavalaseritele on ergastamiseks optiline parameetriline ostsillaator (peaaegu meelevaldse lainepikkusega alates 210 nm).

Teenuse valdkond
Ajalugu ja arheoloogia Vaata kõiki
Biokeemia ja ravimiarendus Vaata kõiki
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Füüsika, keemia ja materjaliteadus Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Meditsiin ja ravi Vaata kõiki
Põllumajandus ja metsandus Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Sotsiaalteadused ja majandus Vaata kõiki
Tervishoid Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring