Kütuste katsepõletamine väikekateldes või 60 kW CFB katsestendil

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Katsestend ja väikekatlad on välja arendatud tahkekütuse põletusviiside eritingimuste uurimiseks. Keeruliste omadustega (suur tuhasus, kõrge niiskus, tuha kalduvus šlakkumisele, aerosoolse lendtuha teke põlemisel) tahkete kütuste (põlevkivi, olmejäätmed, biokütused) põletamise uurimine madalsagedusliku akustilise stimuleerimise tingimustes. Põlemistingimusi uuritakse temperatuuriväljade ja soojusvoogude mõõtmise, järelküttepindade saastumise ja lahkuvgaaside koostise järgi (sealhulgas tahked osakesed).
Vastavate uuringute käigus saadud tulemused võimaldavad anda hinnanguid kasutatava kütuse sobivuse kohta, katsetada erinevaid põletustingimusi, optimeerida põlemistehniliste seadmete efektiivsust, täiustada meetodeid ohtlike saasteainete hulga vähendamiseks heitgaasides ja täiustada tehnoloogiaid järelküttepindade saastumise vähendamiseks

Teenuse valdkond
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Füüsika, keemia ja materjaliteadus Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring