Kutse taotlemisega seotud konsultatsioon ja arengumapi koostamine

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Kutse taotlemise refleksioonioskuste arendamise ja arengumapi/portfoolio koostamise praktilised töötoad. Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe valdkonna eksperdid nõustavad kutse taotlejaid, kuidas omandatud kogemusi kirjeldada, mõtestada ja analüüsida ning kuidas arengumappi kokku panna. Sihtgrupp on kutseõpetaja, täiskasvanu koolitaja ja noorsootöötaja kutsete taotlejad.
Senised kutsete hindamise kogemused näitavad, et ebapiisava refleksioonioskuse tõttu võib kutse taotlemine ebaõnnestuda. Ekspertide toel arendab kutse taotleja enda refleksioonioskust. Tänu toetusele on kutse taotlemise protsessi võimalik läbida aega säästvalt ning suurema enesekindlusega. Lisaks arenevad osalejate digipädevused, kuna saadakse ülevaade vabavaraliste veebikeskkondade kasutamise võimalustest.
Praktiliste töötubade ajakava lepitakse kokku kutse taotlejatega, arvestades kutsete taotlemise tähtaegu. Toetamise protsessis tugineme kolmele etapile:

I etapp: Nõustamine lähtuvalt kutsestandardis esitatud kutseoskuste nõuetest
Praktiliste töötubade raames analüüsitakse kutsestandardi alusel tegevusnäitajate tõendatust ning arutatakse võimalusi, kuidas kutse taotleja saab parimal moel ja tulemuslikult oma kompetentse tõendada. Tähelepanu pööratakse refleksioonioskuse arendamisele. Nõustamine toimub konkreetse kutse põhiselt:

  • Kutseõpetaja tase 5, tase 6 ja tase 7,
  • Täiskasvanute koolitaja tase 5, tase 6 ja tase 7
  • Noorsootöötaja tase tase 5, tase 6 ja tase 7

II etapp: E-arengumapi koostamise võimalused
Selles etapis õpitakse töötoas praktilisi vabavaralisi veebikeskkondi ja nende abil arengumappi/portfooliot koostama. Selle töötoa tulemusel on osaleja valinud omale sobiva keskkonna ning valmib arengumapi struktuur.

III etapp: Loodud arengumapi tehnilise toimimise tagasisidestamine
Selles töötoas saavad kutsete taotlejad tutvustada oma loodud arengumappi ning teostada läbi tagasiside tehnilist eelkontrolli vabavaralises keskkonnas avaldatud materjalidele, veendumaks kõikide materjalide kättesaadavuses ja toimimises kutse taotlemisel.

Oodatud on kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja noorsootöötaja kutse taotlemisest huvitatud. Eelkõige need taotlejad, kes peavad hindamiseks esitama arengumapi/portfoolio.

Teenuse valdkond
Psühholoogia, kasvatus ja õppimine Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 983 teenust
Näita sarnased teenuseid

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring