Kroonilisi haigusi põdevate laste vanemate kogemuste, vajaduste ning toimetulekustrateegiate kaardistamine

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Sageli on tervishoiuteenused patsiendikesksed ning vajaka jääb perekesksusest, kus lastevanemate vajadused ning toimetulek lapse haigusega jäävad tahaplaanile. Uurimismeetodina kasutatakse lastevanemate kogemuste ja vajaduste kirjeldamiseks poolstruktureeritud intervjuud ning toimetulekustrateegiate kaardistamiseks valideeritud küsimustikku. Uuringutulemustele tuginedes saab parendada kroonilisi haigusi põdevate lastele ja nende vanematele osutatava tervishoiuteenuse kvaliteeti.

Teenuse valdkond
Meditsiin ja ravi Vaata kõiki
Psühholoogia, kasvatus ja õppimine Vaata kõiki
Tervishoid Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 719 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring