Keskkonnakaitse ja maastikukorraldus

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

· Haneliste ja sookurgede tekitatud kahjude hindamine.
· Kaasamisplaani koostamine ruumilise ja looduskaitselise planeerimise läbiviimisel (+ vastavad konsultatsioonid).
· Kaitse- ja hoiualade kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine ja/või konsulteerimine.
· Kaitse- ja puhkealade kasutuskoormuse analüüs ja külastusseire.
· Keskkonna-alaste eksperthinnangute koostamine.
· Maastike ja looduskeskkonna keskkonnamõju hinnangud (nt sporditegevusega seotud trassid; tallamise mõjud puhkemaastikul jms).
· Maastikuhoolduskavade koostamine.
· Omavalitsuste ja maakondade arengukavad ja arengustrateegiad: koostamine ja konsultatsioonid.
· Rannaalade korraldus ja planeerimine.
· Regionaalarengute alased uuringud ja ekspertiisid.
· Strateegiline keskkonnamõjude hindamine.
· Traditsioonilise taluarhitektuuri teemaplaneeringud, pärandi ja miljööväärtusega seotud ehitussoovitused/konsultatsioon (NB! mitte-ehituslik).
· Üldplaneeringute ja teiste planeeringute keskkonnaaspektide-alane konsultatsioon.

Bio- ja keskkonnakeemia labor
· Biogaasi koostise analüüs.
· Biogaasi tootmise lähtematerjalide metaanitootlikkuse analüüs.
· Kemikaalide ja materjalide biolagunevuse hindamine.
· Komposti, kääritusjäägi ja jäätmete bioloogilise stabiilsuse hindamine.
· Kompostide hapnikutarbe analüüs.
· Kääritusjäägi biogaasi jääkpotentsiaali määramine.

Koolitused
· Droonide kasutamine keskkonnauuringutes.
· GISi koolitused, erinevad tarkvarad, sh ArcGIS Pro-d.
· Keskkonna- ja loodushoiualase täiendusõppe korraldamine.
· Keskkonnamõjude hindamise koolitus.
· Keskkonnapoliitika ja korraldus.
· Maastikuhoolduskavade koostamine.
· Maastike hindamise ja analüüsimeetodid.
· Rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike määratlemine ja planeerimine.

Teenuse valdkond
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1057 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring