Dendrokronoloogiline analüüs

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

– Kasvuprognooside koostamine;
– üksikpuu vanuse dateerimine;
– produktiivsuse hindamine;
– häiringute analüüsimine;
– kliimamõjude analüüsimine;
– metsade kuivendusefektiivsuse hindamine;
– raiete mõju hindamine.

Aastarõngaste laiuste muutumine annab informatsiooni pikkade ajaperioodide jooksul toimunud muutustest puude kasvukeskkonnas. Mitme aastarõngalaiuste rea kõrvutamisel on võimalik kindlaks teha puude iga aastarõnga moodustumise täpne kalendriaasta või määrata puude geograafilist päritolu. Puistu taastumine ja areng seoses suurema või väiksema häiringuga (raie, tulekahju, kuivendus, putukarüüste, põud jms) on võimalik rekonstrueerida dendrokronoloogiliste meetoditega.

Okaspuude ja mitmete lehtpuude juurdekasvu on võimalik uurida aastarõngaste alusel. Aastarõngaste laiuse mõõtmine võimaldab määrata aastase juurdekasvu ühel puul ja koos puistu seisundi andmetega arvutada ka puistu juurdekasvu. Puistu juurdekasvu alusel planeeritakse harvendus- ja uuendusraied.

Teenuse valdkond
Ehitus- ja kommunaaltehnoloogia Vaata kõiki
Põllumajandus ja metsandus Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1057 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring