fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Georadar

Geofüüsikaliste ja geoakustiliste ning GIS meetodite kasutamine riskide hindamiseks ja haldamiseks

Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

Kasutame seadmeid (nt Georadar), millega vaatame maa sisse, veekogu põhja ja seina/põranda/lae sisse. Määrame kihtide tüsedust (turvas rabas, muda veekogus) ning leiame anomaaliaid (kaablid, torud, müürid). Selgitame objekti lõhkumata (puurimised, kaeved) nende siseehitust. Oleme välja selgitanud Russalka kuju kinnituskonstruktsioonid (Tallinna linn), määranud ajalooliselt väärtuslike laevavrakkide täpseid asukohti (Tallinna Sadam), leidnud trasside lekkeid Tallinna veepuhastusjaamas (Sweco EST), mõõtnud Saesaare veehoidlasse settinud muda mahu (Piiber Projekt), teostanud ehituseelseid pinnase uuringuid (Nordecon, Porto Franco). Oleme koostanud Eesti siseveekogudele üleujutuste korduvussageduste kaardi (Eesti Kindlustusseltside Liit), võimaldades hinnata riske ja kalkuleerida kindlustusmakset vastavalt reaalsele ohule. Samuti prognoosime rannajoone taganemiskiirust (Riigi Kinnisvara, Lottemaa). Meie tegevused aitavad hallata riske ja vähendada või ennetada loodusjõududest tekkivaid kahjusid.

Kellel seda vaja võiks minna: Ehitus ja kinnisvara; Veevarustus ja jäätmekäitlus; Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; Teenused ja finantseerimine; Energia; Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; Mäetööstus

http://www.tlu.ee/public/TEENUSTE%20KOGUMIK/mobile/index.html#p=15

  • Võta teenuse osutajaga ühendust!

    Kui soovid seda teenust kasutada või küsida täpsustavaid küsimusi, siis täida allolev vorm ja saada oma küsimus teele! Võtame SInuga peatselt ühendust!

Cookie settings