Geneetilised analüüsid

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomageneetika laboris genotüpiseeritakse loomi nende identifitseerimiseks, vanemate ja sugupuuandmete õigsuse kontrollimiseks. Põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine on vajalik tõuloomade, sperma ja embrüote ostul-müügil, mitmikute identsuse tõestamisel ja isasloomadele järglaste põhjal antava hinnangu täpsustamiseks. Geneetilisi defekte kandvate suguloomade tuvastamine DNA-analüüsidega võimaldab aretajatel paaride valikuga vältida retsessiivsete homosügootsete isendite saamist. Kõrge skreipiriskiga lammaste kõrvaldamine aretusest suurendab karja skreipiresistentsust. Valik piimavalkude pärilike tüüpide järgi võimaldab parandada piima tehnoloogilisi omadusi.

DNA-analüüsideks kasutatakse uurimismaterjalina verd, spermat, karvu ja koeproove.

Teenuse valdkond
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Elektroonika, automaatika ja tootmine Vaata kõiki
Põllumajandus ja metsandus Vaata kõiki
Riik ja õigus Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1057 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring