Euroopa Sotsiaaluuring kasutuskoolitus

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on 30 riigi ühistööna tekkiv rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, keskkonna, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad pikaajaliste aegridade analüüsil.
ESS andmeid Eestis on kogutud kahe aastase sammuga alates 2004. Iga aasta laines on a) osa infost, mis kindlustab aegridade kestlikkuse b) uued aktuaalsed teemad, mis on unikaalsed sellele voorule. Lõpptulemuseks on rahvusvaheline ava-andmestik veebis. Andmed on kõigile vabaks kasutamiseks kättesaadavad (Open Access) koos suure hulga abifailidega. Andmestik sisaldab andmeid ligi 1000 teema kohta vt https://www.yti.ut.ee/et/euroopa-sotsiaaluuring

Andmete kasutamise lihtsustamiseks on tehtud ESS veebileht äärmiselt kasutajasõbralikuks. Andmeid on võimalik alla laadida erinevates formaatides ning erinevas mahus. Nendel, kellel ei ole vajalikke analüüsiprogramme oma arvutis, on võimalik kasutada ESS NESSTAR online-analüüsi võimalusi. Võrdlusandmete viimase aja suundumuseks on mitmetasandilised analüüsid. ESS individuaalsetest ja regioonitasandi andmetest koosnev eraldi loodud mitmetasandilise analüüsi andmestik on loodud just sellisel eesmärgil.

Selles suures andmete hulgas orienteerumiseks on vajalik siiski teatud orienteerumiskursus + mõningased nii sisulised kui andmetöötluse oskused. Selle teenuse raames pakume vastavat koolitust (1-2,5 tundi).

Teenuse valdkond
Sotsiaalteadused ja majandus Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring