Ettevõtte vajadustest lähtuva lahenduse disainimine kompetentsuste kujundamise toetamiseks

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Meie ekspertiis on arendada ülikooli/kutsekooli ja ettevõtete/erialaliitude vahelisi lahendusi, mis toetaks kompetentside omistamist, valideerimist, haldamist, kompetensivajaduste kaardistamiseks ning ettevõtte arenguvajadustest lähtuva kompetentsilünga põhiseks õpisoovituste tegemiseks. Tehnoloogiaid saab kasutada õppijate, praktikantide ja elukestvalt õppivate töötajate kompetentsustest ülevaate saamiseks, ettevõttes arendamist vajavate kompetentuste esiletõstmiseks õppijatele, et teha neile personaliseeritud õpisoovitusi ettevõtte/valdkonna arenguvajadustest lähtuvalt. Oleme arendanud kompetentside ontoloogiaid kasutavaid portfoolio-põhiseid e-lahendusi, mis võimaldavad koguda erinevate tegevuste, ressursside ja ülesannetega seotud kompetentsuseid õppija personaalsetesse portfooliotesse ja valideerida kompetentsuseid. Süsteemi õpianalüütilised lahendused võimaldavad õppijal ja organisatsioonil saada ülevaateid kompetentside omandatusest, avastada kompetentsilünki, esile tuua eelisarendamist vajavaid kompetentsilünki haridusasutusele ja personaalselt õppijatele. Meie lahendused võimaldavad teadlikku elukestvat enesearengut ettevõtete ja erialaliitude arenguvajadustest lähtuvalt, kes saavad teha suunatud õpisoovitusi.
Näited: Projektis IntelLEO (http:// intelleo.eu) koostöös ettevõtete ( nt. Volkswagen, INI group http://www.ini-int.com/home.aspx) ja ülikoolidega arendati ontoloogiapõhiseid ettevõtte ja haridusasutuse vahelist elukestvat kompetentsipõhist õppimist kujundavate e-teenuste prototüübid. Projektis eDidaktikum (http://eDidaktikum.ee) loodi portfooliopõhine eõppe keskkond, millega saab esma- ja täiendõppes õppijatele läbi õpitegevuste omistada kompetentside ontoloogias kirjeldatud kompetentse ja saada kompetentside kujunemisest ülevaateid.

Teenuse valdkond
IT, matemaatika ja statistika Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 955 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring