Ehitusfüüsika

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Maaehituse ja veemajanduse õppetool

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Ehitusfüüsika alased uurimis- ja mõõtmistööd:
*piirdetarindite külmasildade ja soojalekete avastamine – TERMOGRAFEERIMINE
*hoonete (ruumide) õhutiheduse mõõtmine
*õhulekete avastamine piirdetarindites
*ruumide sisekliima (temperatuur, õhu suhteline niiskus, CO2, õhu liikumise kiirus) mõõtmine
*piirdetarindite soojusjuhtivuse mõõtmine
*piirdetarindite soojus- ja niiskusrežiimi mõõtmine

Ehitusfüüsika alased arvutused:
*piirdetarindite soojusläbivus
*külmasillad
*piirdetarindite niiskusrežiim

Teenuse valdkond
Ehitus- ja kommunaaltehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring