Arengukava ja -strateegia koostamine ning seire ja hindamine

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Arengukava koostamisega aidatakse planeerida ettevõtte, organisatsiooni, asutuse, piirkonna või tegevusala arengut. Teenuse raames koostatakse objekti või valdkonna olukorra analüüs (tehakse ülevaade reguleerivast seadusandlusest, arengudokumentidest, sotsiaalmajanduslikust olukorrast ning koostatakse SWOT-analüüs ja probleemianalüüs) ja kaardistatakse strateegilised valikud (visiooni ja missiooni sõnastamine, strateegiliste eesmärkide määratlemine ja valik, strateegia sõnastamine, tegevusvaldkondade sõnastamine, tegevuskava koostamine, arengunäitajate süsteemi loomine). Arengukava elluviimisel on oluline selle seire ja mõjude hindamine, mille alusel vajadusel tehakse arengukavasse ja tegevuskavasse korrektiivid.

Teenuse valdkond
Sotsiaalteadused ja majandus Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 19 teenusepakkujat ja 1060 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring