fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Arendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõtetele

Tallinna Ülikool, Avatud Akadeemia

Tallinna Ülikool on suunanud õppe- ja teadustegevuse ressursid viide fookusvaldkonda, et saavutada kooskõla ühiskonna ja majanduse vajadustega. Need on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Ettevõtete jt organisatsioonidega on meie prioriteet luua rohkem strateegilist laadi koostööd. See annab aluse rakendada ülikooli teadlasi ja oskusteavet oma pikaajalise arengu eesmärgil, äriplaani täiendamisel ja elluviimisel. Oleme valmis kaasa rääkima ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel läbi erinevate arendus- ja koolitusprojektide, vastastikuse õpetamise ja õppimise, praktikavõimaluste tudengitele. Kombineerime TLÜ ressursse lähtuvalt ettevõtte vajadustest. Pakume koostööd innovatsiooni- ja arendusosakute ning nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute teostamisel.

Kellel seda vaja võiks minna: Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; Mäetööstus; Töötlev tööstus; Energia; Veevarustus ja jäätmekäitlus; Ehitus ja kinnisvara; Logistika; Turism, majutus ja toitlustus; Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; Teenused ja finantseerimine; Tervishoid ja biotehnoloogia; Kunstid ja vaba aeg

http://www.tlu.ee/public/TEENUSTE%20KOGUMIK/mobile/index.html

  • Võta teenuse osutajaga ühendust!

    Kui soovid seda teenust kasutada või küsida täpsustavaid küsimusi, siis täida allolev vorm ja saada oma küsimus teele! Võtame SInuga peatselt ühendust!

Cookie settings