Apteegiteenuse arenguvõimaluste kaardistamine

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Apteekrite ja ühiskonna valmisoleku uurimine uute teenuste kasutusele võtmiseks. Üliõpilastööde käigus on uuritud Eesti apteekrite ja avalikkuse hoiakuid vaktsineerimisteenuse pakkumiseks apteegis ning apteekrite poolt. Andmete kogumiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, sh ankeetküsitlus, intervjuud. Uuritud on ka kõlbmatute ravimite apteeki tagastamise aspekte, sh tagastatud ravimite profiili ja hinnangulist kulu.

Teenuse valdkond
Biokeemia ja ravimiarendus Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 18 teenusepakkujat ja 745 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring