fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Ainete kõrglahutus-massispektromeetriline analüüs

Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut

Proovis leiduvate orgaaniliste ühendite täpse molekulmassi ja -valemi määramine massivahemikus 15 kuni 1000+ Da. Nende molekulvalemil baseeruv andmeanalüüs, küllastamatuse astme leidmine.
Proov võib olla tahke/mittelahustuv, vedel/lahustuv või gaasiline. Proovi analüüs viiakse tavaliselt läbi ilma eelneva fraktsioneerimiseta.
Proovi sisestus- ja ioniseerumismeetoditena saab kasutada laserdesorptsioon-ionisatsiooni (LDI, MALDI), atmosfäärirõhu-ionisatsiooni (ESI, APCI) ja elektronionisatsiooni (EI, CI).
Pakutav andmetöötlus ja –analüüs (mittetäielik loetelu):
1) Identifitseeritud ühendite molekulvalemi põhjal saab leida nende kordsete sidemete ja tsüklite ekvivalentarvu (DBE), identifitseerida selle baasil happelised ja aluselised ühendid.
2) On võimalik viia läbi põhjalik ühendite elementide aatomite arvu ning arvude suhete (nt. H/C vs O/C) sõltuvuse analüüs (van Krevelen), klassifitseerida ühendeid keemilise koostise ja aatomsuhete põhjal.
3) Kendricki massianalüüsi abil on võimalik tuua välja ühendite homoloogilised seeriad.
On võimalik proovi eelnev lahutamine fraktsioonideks (kromatograafia, vaakum- ja krüosepareerimine, ekstraheerimine, hapete ja alustega töötlemine jne).
Analüüside kiirmetoodikad on kvalitatiivsed. On võimalik arendada identifitseeritud ühendite kvantitatiivse analüüsi metoodikad tellija laboris asuvale aparatuurile.
Võimalikud proovid: sünteesiproduktid, fossiil- ja biokütuste fraktsioonid, tööstus-, keskkonna- ja bioloogilised proovid, polümeermaterjalid, jt.

Kellel seda vaja võiks minna: Töötlev tööstus; Energia; Mäetööstus; Veevarustus ja jäätmekäitlus; Tervishoid ja biotehnoloogia; Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus

  • Võta teenuse osutajaga ühendust!

    Kui soovid seda teenust kasutada või küsida täpsustavaid küsimusi, siis täida allolev vorm ja saada oma küsimus teele! Võtame SInuga peatselt ühendust!

Cookie settings