Ainete kõrglahutus-massispektromeetriline analüüs

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut

  • Kellega saame edasi suhelda?

Teenuse kirjeldus

Proovis leiduvate orgaaniliste ühendite täpse molekulmassi ja -valemi määramine massivahemikus 15 kuni 1000+ Da. Nende molekulvalemil baseeruv andmeanalüüs, küllastamatuse astme leidmine.
Proov võib olla tahke/mittelahustuv, vedel/lahustuv või gaasiline. Proovi analüüs viiakse tavaliselt läbi ilma eelneva fraktsioneerimiseta.
Proovi sisestus- ja ioniseerumismeetoditena saab kasutada laserdesorptsioon-ionisatsiooni (LDI, MALDI), atmosfäärirõhu-ionisatsiooni (ESI, APCI) ja elektronionisatsiooni (EI, CI).
Pakutav andmetöötlus ja –analüüs (mittetäielik loetelu):
1) Identifitseeritud ühendite molekulvalemi põhjal saab leida nende kordsete sidemete ja tsüklite ekvivalentarvu (DBE), identifitseerida selle baasil happelised ja aluselised ühendid.
2) On võimalik viia läbi põhjalik ühendite elementide aatomite arvu ning arvude suhete (nt. H/C vs O/C) sõltuvuse analüüs (van Krevelen), klassifitseerida ühendeid keemilise koostise ja aatomsuhete põhjal.
3) Kendricki massianalüüsi abil on võimalik tuua välja ühendite homoloogilised seeriad.
On võimalik proovi eelnev lahutamine fraktsioonideks (kromatograafia, vaakum- ja krüosepareerimine, ekstraheerimine, hapete ja alustega töötlemine jne).
Analüüside kiirmetoodikad on kvalitatiivsed. On võimalik arendada identifitseeritud ühendite kvantitatiivse analüüsi metoodikad tellija laboris asuvale aparatuurile.
Võimalikud proovid: sünteesiproduktid, fossiil- ja biokütuste fraktsioonid, tööstus-, keskkonna- ja bioloogilised proovid, polümeermaterjalid, jt.

Teenuse valdkond
Biotehnoloogia Vaata kõiki
Energia tootmine ja ülekanne Vaata kõiki
Füüsika, keemia ja materjaliteadus Vaata kõiki
Keskkond ja selle kaitse Vaata kõiki
Sõjateadus ja -tehnoloogia Vaata kõiki
Adapteril on peale selle teenuse veel 11 teenusepakkujat ja 567 teenust
Näita sarnased teenuseid

Seotud teenused

Pole päris see mida otsid?

Kõiki teenuseid ei pruugi meie lehel välja olla toodud. Kui sa ei leidnud õiget teenust või ei tea täpselt, millist teenust vaja, siis saada meile päring.

Saada päring