Tartu Ülikool ja Graanul Invest alustasid koostööd puidu väärindamise tehnoloogia arendamiseks

Tartu Ülikool ja Graanul Invest alustasid koostööd puidu väärindamise tehnoloogia arendamiseks
  • 27. august 2018
  • Artikkel,
  • Koostööprojektid,
  • Uudis

Tartu Ülikool ja AS Graanul Invest allkirjastasid eelmisel nädalal raamlepingu, mis näeb ette ühist teadus- ja arendustegevust puidu ja biomassi väärindamise tehnoloogia arendamiseks Eestis.

Viieks aastaks sõlmitud lepingu järgi on kavas korraldada ühiseid teadusuuringuid ja töötada välja koolitusprogramme. Samuti on Graanul Invest valmis panustama selle valdkonnaga seotud doktoriõppesse Tartu Ülikoolis.

„Kahtlemata on Eestis ja kogu maailmas suur vajadus ja võimalus väärindada puitu ja biomassi uuel tehnoloogilisel tasemel ning ülikool on valmis koostööks kõikide ettevõtetega, kes näevad selles perspektiivi ning on valmis ka koostööd rahastama,“ tunnustas Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura Graanul Investi algatust. „Eriti rõõmustav on ettevõtte plaan toetada doktoriõpet.“

Graanul Investi teadus- ja arendusjuht Peep Pitk väljendas heameelt, et on leidnud Tartu Ülikoolis kohaliku teaduspartneri, kes on pööranud näo ka tööstuse poole ning on valmis panustama rakenduslikuma suunitlusega koostöösse erasektoriga. „Oleme koostöös partneritega  rajamas innovaatilist puidu fraktsioneerimise katsetehast ning koostöö TÜ-ga aitab leida parimaid lahendusi protsesside optimeerimiseks ja toodete arendamiseks.“

Biomassi väärindamine

Tartu Ülikoolis hakkab raamlepingut ellu viima sünteetilise bioloogia keskus. Keskust juhib tehnoloogiainstituudi molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog.

Loogi sõnul on koostöölepinguni viinud mõlema poole ühine huvi rajada Eestis biomassi väärindav kõrgtehnoloogiline tööstus. „Tartu Ülikoolil on olemas pädevus sünteetilise bioloogia vallas. Ja Graanul Investil on selge visioon, kuidas seda oskusteavet tööstuses rakendada,“ rääkis Loog.

„Koostöö peab viima selleni, et praegu alusteaduse tasemel olev teadmine jõuaks tööstuses rakendatavasse vormi. Biomass on meie rahvuslik rikkus, mille kestlikust kasutamisest on huvitatud mõlemad pooled.“

Lepingujärgne koostöö on juba alanud. BTklastri puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor, on tänaseks juba alustanud koostöös Graanul Investiga ligniini analüüsi meetodite valideerimist ja ligniini väärindamise võimaluste hindamist.

Tartu Ülikool valmistab praegu ette Euroopa Komisjoni programmi „Teaming“ projekti, et luua koostöös Taanis asuva Novo Nordiski fondi loodud bioloogilise jätkusuutlikkuse keskusega  Eestisse tööstuslike rakuvabrikute arendamise keskus. Selle üks eesmärke on pakkuda Graanul Investi puidu väärindamise tehnoloogia arendamiseks maailmatasemel teaduspädevust.

Samuti on Tartu Ülikoolis väljatöötamisel tööstuslike bioprotsesside magistriõppeprogramm, mis lähtub konkreetselt Graanul Investi ja teiste võimalike biotehnoloogia-tootmisettevõtete huvidest.

Lisateave:

Mart Loog, TÜ molekulaarse süsteemibioloogia professor, 517 5698, mart.loog@ut.ee
Karit Kaasik, AS Graanul Invest turundusjuht, 5597 6353, karit.kaasik@graanulinvest.com

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks