Tallinna Tehnikakõrgkool aitab edendada puitehitust

Tallinna Tehnikakõrgkool aitab edendada puitehitust
  • 20. juuni 2018
  • Artikkel,
  • Koostööprojektid,
  • Uudis
- Kodumaja poolt ehitatud 14-korruseline kortermaja Norras Foto: Maris Tomba -

Tallinna Tehnikakõrgkool koos Eesti Puitmajaliiduga osalevad rahvusvahelises puitehituse propageerimise ja hariduse edendamise programmis „Sustainable High-Rise Buildings Designed and Constructed in Timber (HiTimber)“.

HiTimber kolme aastase projekti eesmärk on eri riikidest projektipartnerite koostöös välja töötada uus õppemoodul puithoonete ehitamise paremaks õpetamiseks kõrgkoolides.

Paljud ehitussektori spetsialistid kinnitavad, et puidust kõrghoonete trend on kasvamas ja üha enam mõeldakse selle peale, kuidas asendada ehitussektoris keskkonda saastaval viisil toodetud ehitusmaterjale (nt teras, betoon) loodussõbralikematega. Puit on siinkohal alternatiivina ideaalne materjal: seda on võimalik kasvatada ja ressursina taastada jätkusuutlikult majandatud metsades. Puit seob keskkonnast globaalseid kliimamuutusi põhjustavat süsinikdioksiidi ning ei saasta tootmisprotsessi käigus oluliselt keskkonda.

Puitu kasutatakse ehitustööstuses üha enam ning puidust kõrghooneidki ehitatakse järjest rohkem. Samas on puidust kõrghoonete ehitamise alane teave ja haridus  endiselt kesine. HiTimber projekti eesmärk on jagada erinevate riikide parimaid praktikaid. Samuti käivitada ülikoolides protsessid puidust kõrghoonete projekteerimisalase, ehitistegevuse juhtimise ja kinnisvara korraldamise oskusteabe laialdasemaks levikuks.

Puidust ehitamise propageerimine

Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige, arhitekt Mihkel Urmet näeb HiTimber projektis osalemist olulise ja edasiviiva jõuna puitehituse propageerimisel. „Projekt võimaldab eri riigi partneritel ja valdkonna organisatsioonidel omavahel infot jagada. Ning eriti oluline on selle juures see, et jagatud materjal koondatakse kokku ka sisuliseks puitkonstruktsioonide õpetamise juhendmaterjaliks. See aitab tulevikus tudengitele puidust ehitamise ja puithoonete projekteerimise külgi paremini tutvustada.“ Puitmajaliidul, kui projekti ühel eestipoolsel partneril on hea meel, et projekt on edukalt käivitunud.

„Meie kogemused ja know-how puithoonete projekteerimisel ja ehitamisel on kahtlemata teiste projektipartnerite poolt hinnatud sisendiks. Järelikult võime uhked olla ja öelda, et liigume õiges suunas,“ sõnab Urmet.

HiTimber projekt kirjutati mitme partneri koostöös, et täita tuleviku nõudmised kõrgharidusele, arvestades innovatsiooni, jätkusuutlikkust, rahvusvahelist ning ülikoolidevahelist ja ettevõtlusalaseid lähenemisviise. Projekti põhiliseks väljundiks saab olema uus õppemoodul/valikainete grupp. Ning põhjalik puidust kõrghoonete projekteerimise õpik, mida osalevad kõrgkoolid saavad edaspidi kasutada ehituseriala õppeprogrammide täiendamiseks ja jätkusuutlike puidust kõrghoonete ehitamise õpetamiseks.

Rõhuasetused ehitustegevuses on regiooniti erinevad

Tallinna Tehnikakõrgkooli  ehitusinstituudi direktori Martti Kiisa sõnul on projekti üheks kõige suuremaks väärtuseks märkimisväärne silmaringi laienemine.

„Igal Euroopa regioonil on ehitustegevuses omad eripärad ja rõhuasetused. Hakkad ikka hoopis teise nurga alt vaatama ühte hoonet, kui ühes meeskonnas töötavad koos inimesed Põhjamaadest, Lõuna-Euroopast ja nende vahepealt. Mõni paneb rõhu maavärinakindlusele, teine ehitusfüüsikale või hoopis ekstreemsele tuulekoormusele ning see informatsioon valgub mööda gruppi laiali. Selline mitmekesisus on meeldivalt nakkav ja sunnib oma väikese piirkonna kastist välja vaatama“, selgitas Martti Kiisa.

Projekti teised partnerid on VIA UCSouthampton Solent University, Tallinna TehnikakõrgkoolVilnius Gediminas Technical UniversityUniversidade de LisboaChartered Institute of Architectural Technologies (CIAT)Chartered Institute of Builders (CAOB), Denmark Constructor Union (KF union), TISEM, LDA (TISEM), serQ – Centro de Inovação e Competências da Floresta – Associação, Sonae Group and Amorim Group, Eesti PuitmajaliitLithuanian Association of Timber Houses Producers, Lithuanian Builders Association and Lithuanian Real Estate Development Association, Study and Consulting Center (SCC).

Lähemalt programmist saab lugeda Eesti Puitmajaliidu koduleheküljel olevast artiklist.

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks