Elementanalüüs metallide hulga määramiseks AAS meetodil

Elementanalüüs metallide hulga määramiseks aatomabsorbtsioonspektroskoopia (AAS) grafiit meetodil kasutades Jena ContraAA 800GF seadet. Meetod võimaldab määrata metallide sisaldust vesilahustes väikestes kontsentratsioonides (määramispiir 1-5 µg/l). Määratavad metallid: Ag, Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Pd, Cd, In, Sn, Ba, Pt, Au, Pb.

Cookie settings