Töötajate heaolu uuringud ja nõustamine

Töö efektiivsust aitab suurendada töötajate tugev vaimne tervis ja üldine heaolu. Viime läbi uuringuid, mis kaardistavad ja aitavad jälgida tööandjaid huvitavaid näitajaid nii ajas kui gruppide lõikes. Kogutud andmeid analüüsides ja akadeemilisele teadmisele tuginedes saame anda organisatsioonidele tõenduspõhiseid soovitusi olukorra parandamiseks ja muudatuste elluviimiseks. Üldistatult tegeleme kahte tüüpi probleemidega: 1) negatiivsete tendentside vältimisega, nt stress ja läbipõlemine, ülekoormus, väsimus jmt; 2) positiivsete tendentside võimendamisega, nt tööst haaratus ja pühendumine, toetuse ja õigluse tunnetamine jms.

Cookie settings