Radoonialaste uuringute läbiviimine

Töö- ja elukeskkonnas radoonialaste uuringute läbiviimine ja nõustamine. Radooni ekshalatsiooni kiiruse mõõtmine ehitusmaterjalides, radooni aktiivsuskonsentratsiooni mõõtmine pinnaseõhus ja siseruumide õhus, hoonete pikaajalised ja lühiajalised radooni sisalduse mõõtmised siseõhus.

Cookie settings