Raadioside kvaliteedi hindamine

Raadioside kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid, alates ilmast kuni kaablisiseste kadudeni. Tugev sidekvaliteet on teenuste osutamisel äärmiselt suure kaaluga, tagamaks parima tulemuse.

Raadioside kvaliteedi hindamise käigus läbitakse järgmised teemad:
– antennide omavahelise ülekande mõõtmine;
– koaksiaalkaablite kadude mõõtmine;
– filtrite ja muude kahepordiste seadmete mõjud sidestusele;
– üleminekute ja jagurite kadude väljaselgitamine.

Lisainfo trainings@eava.ee

Cookie settings