Rakendusuuringud

Pakume ettevõtte enda kogutud või tegevuse käigus kogunenud suurandmetel baseeruvaid uuringuid, mis aitaksid ettevõttel leida täiendava tulu teenimise või senise tegevuse optimeerimise/efektiivistamise võimalusi.

Samuti pakume analüüse, mis aitavad ettevõtte toimimise efektiivsust hinnata, seda arendada ning võrrelda Eesti innovaatilisemate ettevõtetega. Teostame ka erinevaid kliendirahulolu uuringuid.

Suurandmete analüüsi alla kuulub näiteks (jae)klientide (ostu)käitumisel kogutud andmetel põhinev analüüs või ka (tootmis)ettevõtte andmemahukate protsesside analüüs ja optimeerimine.

Ettevõtte toimimise analüüsi alla kuulub juhtimise ja töötajate rollide ning rahuloluga seotud uuringud ning tulemuste võrdlus innovaatliste iduettevõtete, noorte tööturule sisenejate või sobiva võrdlusgrupiga.

Laia kliendiuuringu puhul analüüsime nii otsese kliendi (nt teenuse või kauba tellija) ning ka lõppkasutaja ehk teenuse või kauba tarbija tagasisidet.

Cookie settings