Masinõppe rakendatavuse diagnostika

Masinõppe rakendatavuse diagnostika käigus:
1. Selgitatakse välja äriprotsessis tekkivate andmete kvaliteet ja puudujäägid
2. Viiakse läbi masinõppetest, et saada esmane hinnang andmete väärtusele
3. Luuakse tegevuskava ja eelarve puudujääkide kõrvaldamiseks ja masinõppe kasutuselevõtuks

Cookie settings