Alusuuringud, rakendusuuringud ja tootearendus jõu- ja tööstuselektroonika valdkonnas

Jõuelektroonika uurimisrühma põhifookus on suunatud uudsete tööstuses, taastuvenergeetikas, transpordis ja sideseadmetes kasutatavate jõupooljuhtmuundurite arendamisele ja katselisele uurimisele. Põhilisteks arendussuundadeks on uute skeemilahenduste süntees, juhtimis- ja kaitsealgoritmide loomine ning jõuelektroonika muundurite projekteerimismetoodikate koostamine, tõstmaks seadmete töökindlust, kasutegurit ning võimsustihedust. Muu arendustegevus on suunatud mikro- ja tarkvõrkude juhtimis, kontrolli, energiavoogude suunamise ja sidealgoritmide arendamisesse.

Teenused:
* Jõupooljuhtmuundurite väljatöötamine, prototüüpimine ja katsetamine
* Skeemilahenduste süntees jõupooljuhtmuunduritele
* Jõupooljuhtmuundurite juhtimis- ja kaitsealgoritmide väljatöötamine
* Uute komponentide juurutamine ja disainijuhiste väljatöötamine jõupooljuhtmuundurite energiatõhususe, võimsustiheduse, töökindluse ja paindlikkuse optimeerimiseks
* Simulatsioonimudelite loomine ja jõupooljuhtmuundurite simuleerimine tarkvarakeskkonnas PSIM, MATLAB ka PLECS
* Jõuelektrooniliste alalis- ja vahelduvvooluseadmete prototüüpide projekteerimine (toiteplokid, võrguvaheldid, sagedusmuundurid)
* Energiavoogude juhtimise ja sidealgoritmide arendamine elektrienergia mikrovõrkudele
* Elektrikvaliteedi mõõtmised

Cookie settings