Teadusandmete hoiustamise teenus

DataDOI on institutsionaalne teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. DataDOI koondab kõikvõimalike valdkondade teadusandmeid ning seisab avatud teaduse ja FAIR-printsiipide (Findable – leitavad, Accessible – juurdepääsetavad, Interoperable – koostöövõimelised, Reusable – taaskasutatavad) edendamise eest. DataDOI on mõeldud teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Iga DataDOI-s säilitatav andmekogum saab DataCite Eesti Konsortsiumi kaudu DOI (digitaalse püsiidentifikaatori).

Cookie settings