Siseveekogude kaitse ja majandamine

– Veekogude ökoloogilise ja keskkonnaseisundi hinnangud.
– Järvede tervendamine.
– Vooluveekogude tervendamine.
– Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis.
– Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.
– Veekogude ökotoksikoloogia.
– Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks majandamiseks.
– Veekogude seisundi hindamine.
– Veekogude bioloogiliste ressursside hindamine ja ettepanekud kasutamiseks.

Cookie settings