Looduslike ehitusmaterjalide uurimine ja kasutamine ehituses

– Konsultatsioonid looduslike ehitusmaterjalide üldiste omaduste ja kasutamise kohta (sh täisnaturaalsed viimistlusmaterjalid).
– Looduslike ehitusmaterjalide füüsikalis-mehaaniliste omaduste määramine.
– Looduslike ehitusmaterjalide omadused statsionaarses ja mittestatsionaarses olukorras.

Cookie settings