Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused osutavad füüsiliste säilikute kohapeal kasutamise ja laenutamise ning erinevate andmete säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotuid teenuseid. Teenuste kasutajateks on teadlased, erasektor, loodushuvilised jt sihtrühmad nii Eestist kui mujalt maailmast. Kogud on tuumiktaristu Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) osaks ning nende kasutamise ja laenutamise teenuseid osutatakse koostöös teiste suuremate Eesti loodusteaduslike kogude haldajatega (Tartu Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaülikool).

Cookie settings