Tugevate elektriliste koormuste ja kõrgepingeliste ahealte elektri- ja magnetvälja tugevuse mõõtmine

Elektri- ja magnetväljade mõõtmine olme- ja tööstuspaigaldistes, milles on suured elektriliste koormused. Eeskätt on mõõtmine suunatud sagedusel 50 Hz ja kordsetel sagedustel kuni 9 kHz esinevate elektri- ja magnetväljade mõõtmisele. Vahelduv-kõrgepinge paigaldistes esinevate elektri- ja magnetväljade mõõtmine sagedustel 50 Hz ja selle kordsed sagedused.

Cookie settings