Digitaalsete keeleandmestike ja -vahendite register Meta-Share

Digitaalsete keeleandmestike ja -kogude (laiemalt, keelt sisaldavate teadusandmestike) ja keele töötlemise vahendite meta-andmete registreerimine (Meta-Share kaudu, kaasa arvatud DataCite DOI omistamine) ja keeleressursside arhiveerimine repositooriumisse (Entu või Gitlab (koodi, ka dokkeri koodi puhul)); registri- ja repositooriumiteenuse töökindluse (s.h automaatne andmevahetus teiste metaandmete registritega nagu CLARIN VLO ja DataCite DOI) ja ajakohasuse tagamine (koostöös HPC-ga)
Teenusel on usaldusväärse andmerepositooriumi CoreTrustSeal sertifikaat ainsana Eestis.
Keeleressursside registris Meta-Share registreeritakse ja talletatakse keeleandmestike (korpused, leksikonid, keelemudelid) ja keeletarkvara (veebiteenused, tarkvarapaketid, tarkvara) meta-andmed: tüüp, nimi, omanik, kasutustingimused (s.h litsents), maht, kirjeldus jms. Kõik avaldatud registrikirjed saavad automaatselt DataCite DOI. Kõik registreeritud meta-andmed on avatud andmed (Open Data) ja edastatakse automaatselt CLARIN Virtual Language Observatory (https://vlo.clarin.eu/) veebiteenusesse ehk suuremasse keeleandmestike kataloogi.

Cookie settings