Taimegenoomi või taimeviiruse genoomi täppismuutmine kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat

Kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat võime taimegenoomi või taimeviiruse genoomi muuta, et uurida konkreetset geeni jah/või muuta mingit tunnust.

Cookie settings