Marjade ja puuviljade kasvatamine ja töötlemine, taimse tooraine tootearendus ja biokeemilised analüüsid

Koolitus- ja konsultatsiooniteenused

• Õuna- ja pirnipuu sortide valik (tava- ja mahekasvatus), istandike rajamine ja hooldamine.
• Luuviljaliste kultuuride uued sordid, tolmlemispartnerite valik, kasvatamise (k.a mahe kasvatusviis) käigus ette tulevate raskuste lahendamine.
• Marjakultuuride sortide valik, geneetilise ressursi vanade sortide tutvustamine, kasvatamine istandike rajamisest saagikoristuseni, haiguste ja kahjurite tundmaõppimine.
• Lisaks pakume marja- ja puuviljakultuuride istikuid.
• Tootearenduse ja pilootses mahus töötlemise teenus taimse tooraine tootjatele ning töötlejatele kõrge lisandväärtusega toiduliste ja mittetoiduliste toodete turule toomiseks.
• Tooraine ja valmistoodete biokeemilised analüüsid, toitumisalane teave, nõuded pakendile.
• Koostöö erinevate ettevõtlustoetuste kasutamisel.

Cookie settings