Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (HPLC-MS) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine.

02. november 2022

Massispektromeetrilise detekteerimisega vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine erinevates proovimaatriksites, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Loomakliiniku täienduskoolitus

05. aprill 2018

EMÜ pakub regulaarselt loomade tervise ja raviga seotud täienduskoolitusi nii loomaarstidele kui farmeritele. Täienduskoolituse kalendriga saab tutvuda EMÜ Avatud ülikooli kodulehel http://avatudylikool.emu.ee.

Loe edasi...

Loomade diagnostika ja ravi. Loomakliinik.

04. aprill 2018

Diagnostika ja raviLoomakliinik pakub tasulist veterinaarteenust põllumajandusloomade, hobuste ja väikeloomade diagnostikaks ja raviks.Loomakliinikus on kaasaegsed võimalused loomade haiguste diagnostikaks ja raviks nii indiviidi kui karja tasemel. Loomakliiniku töö ja teenustega tutvumiseks külastage …

Loe edasi...

Vere biokeemilise koostise määramine

26. märts 2018

Vere biokeemilise koostise määramine.

Loe edasi...

Embrüotehnoloogia praktikum kooliõpilastele

26. märts 2018

2-tunnine praktikum sisaldab teoreetilist sissejuhatust kunstlikku viljastamisse ja praktilist tööd ning demonstratsioone, mille käigus õpitakse tundma munarakke, sperme ja embrüoid.

Loe edasi...

Veiste seemenduse baaskoolitus farmeritele

26. märts 2018

80-tunnine kursus sisaldab seemenduse teooriat ja praktikat, sealhulgas tutvustatakse inna avastamist ja õige seemendusaja valikut, sperma käsitlemist, suguselekteeritud sperma kasutamise iseärasusi, ultraheliuuringuid, sagedasemaid sigimishäireid ja nende põhjusi, innatsükli reguleerimist ja mitmeid …

Loe edasi...

Pullisperma kvaliteedi hindamine

26. märts 2018

Määratakse spermide liikuvust kompuuteranalüüsi abil ja spermimembraanide seisundit, mitokondrite aktiivsust ja kromatiini stabiilsust läbivoolutsütomeetrilisel meetodil.

Loe edasi...

Veise embrüote tootmine laboris (in vitro viljastus)

23. märts 2018

Munarakud aspireeritakse mullikate või lehmade munasarjadest, viljastatakse katseklaasis ja kasvatatakse siirdamiseks sobiva arenguastmeni. Kasutatakse aretustöös soovitud vanematepaariga embrüote tootmiseks.

Loe edasi...

Veise embrüote saamine doonorloomadelt ja embrüote siirdamine

23. märts 2018

Embrüosiirdamist kasutatakse väärtuslikelt emasloomadelt suurema arvu järglaste saamiseks ja karja geneetilise potentsiaali kiiremaks tõstmiseks; ühelt tõult teisele ülemineku kiirendamiseks ja haruldaste tõugude arvukuse säilitamiseks.- Välismaalt ostetud embrüote siirdamine.- Oma karjast …

Loe edasi...

Strateegiapraktikate teadus-konsultatsiooniprojekt

23. veebruar 2018

Projekti raames uuritakse, kuidas ettevõtted strateegiaprotsessi läbi viivad: kuidas on ettevõtte strateegia loomise ja elluviimise protsess tegevustasandil organiseeritud. Otsitakse vastust küsimusele, millised strateegiaprotsessi tegevuspraktikad annavad häid tulemusi ning millised pigem takistavad …

Loe edasi...
Cookie settings