Antiviraalsete ja antibakteriaalsete omaduste testimine (katted, tekstiilid, filtrid; desinfitseerimislahused; desinfitseerimisseadmed).

02. november 2023

Antiviraalsete ja antibakteriaalsete omaduste testimine (katted, tekstiilid, filtrid; desinfitseerimislahused; desinfitseerimisseadmed).

Loe edasi...

Elavhõbedasisaldus vedelates ja tahketes proovides

07. november 2023

Elavhõbedasisaldus vedelates ja tahketes proovides

Loe edasi...

Majandusarengu ja ettevõtluse valdkonna uuringud

20. detsember 2023

Majandusarengu ja ettevõtluse valdkonna uuringud on suunatud ettevõtetele, avalikule sektorile, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, poliitikakujundajatele ja investoritele, kes soovivad sügavamat arusaamist majanduslikest väljakutsetest ja võimalustest.Selleks paremini kohaneda kiiresti muutuvas …

Loe edasi...

Geneetilised ekspertiisid kalade ja vähkide liigilise kuuluvuse ja/või päritoluveekogu määramiseks

15. veebruar 2024

Teostame geneetilisi analüüse kalade ja vähkide liigilise kuuluvuse määramiseks DNA järjestuste põhjal ning valitud kala- ja vähiliikide päritoluveekogu määramiseks DNA mikrosatelliitmarkerite genotüüpide põhjal

Loe edasi...

Ainete, formulatsioonide, pindade antibakteriaalne testimine

11. aprill 2023

Ainete ning formulatsioonide antimikroobsuse testimine minimaalse inhibitoorse kontsentratsiooni (MIC), minimaalse bakteritsiidse kontsentratsiooni (MBC) määramise abil, kasutades huvipakkuvaid bioohutuse klassidesse 1 ning 2 kuuluvaid mikroobitüvesid. Pindade antimikroobsuse testimine valitud tingimustes.

Loe edasi...

3D-modelleerimine 2D piltide baasil, sh fotogramm-meetria

28. aprill 2023

3D mudeli ja punktipilve loomine 2D piltidest. Konsulteerime protsessi, koostame olemasolevatest piltidest mudeleid ja nõustame vajalike piltide tegemisel. Mudeli loomisel kasutatakse nt. OpenDroneMap, Colmap või Meshroom. Võimalus kasutada suure arvutusvõimsusega arvuteid. Saame töödelda massivseid …

Loe edasi...

Funktsionaalsed toidud ja joogid

31. märts 2023

Tarbijad otsivad pidevalt uusi tooteid, eriti neid, mis on tervislikud ja toitvad. TFTAKis me usume, et toidul on tervisele positiivne mõju peale energia andmise. Seetõttu kasutame oma pädevust funktsionaalsete toitude arendamisel mitte ainult maitseelamuseks, vaid ka tervise toetamiseks. Arendatud …

Loe edasi...

Ostlemise äpi kasutamise intensiivuse turu-uuring

22. märts 2023

Uuringuga selgitatakse välja jaekaubanduses kasutatava äpi kasutamissagedud. Uuring annab kaubandusettevõttele sisendi enda äpi loomiseks.

Loe edasi...

Analysis and expertise of the politics and institutional affairs

11. november 2022

The service provides a theoretically and historically grounded, multi-disciplinary analysis of Europe as a cultural, political and social space. It will explore the meaning and limits of Europe, the relationship between civil society and the European state, the cosmopolitical horizon of European union, …

Loe edasi...

Inseneripedagoogika ja STEM valdkonna didaktika täienduskoolitus ning õpitoad

15. november 2022

Inseneripedagoogika ja STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)valdkonna didaktika täienduskoolitus ning õpitoad valdkonna õppeainete mõjusaks õpetamiseks. Täienduskoolitust pakume rahvusvaheliselt akrediteeritud õppekava alusel “STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine” (35 EAP)(www.igip.org).Õppekava …

Loe edasi...
Cookie settings