Means and methods of modern warfare

06. jaanuar 2022

Tutvustav koolituskursus teatud relvade (tavarelvad ja massihävitusrelvad) kasutamise keeldude ja piirangute trendidest.

Loe edasi...

Valgustuse ja valgusuuringute teostamine

14. september 2021

TTK valguslaboris on võimalik analüüsida ja katsetada erinevate valgustite töötamist, valgustuse kaugjuhtimist, KNX ja DALI lahendusi. Hinnata erinevate valgustugevuste, spektri mõju ja sobivust arhitektuurses lahenduses.

Loe edasi...

Arhitektuurne projekteerimine

14. september 2021

Arhitektuuri ja planeerimisega seotud projektide koostamine, materjalide analüüsimine ja võimalike variantlahenduste pakkumine. Üliõpilaste kaasamine projekteerimisse ja loovtöösse.

Loe edasi...

Töötajate heaolu uuringud ja nõustamine

14. september 2021

Töö efektiivsust aitab suurendada töötajate tugev vaimne tervis ja üldine heaolu. Viime läbi uuringuid, mis kaardistavad ja aitavad jälgida tööandjaid huvitavaid näitajaid nii ajas kui gruppide lõikes. Kogutud andmeid analüüsides ja akadeemilisele teadmisele tuginedes saame anda organisatsioonidele …

Loe edasi...

Teabehalduse korralduse analüüsimine ja konsultatsioonid

14. september 2021

Organisatsiooni teabehalduse korralduse analüüs. Teabehalduse korraldmise alusdokumentide ja juhendite koostamise alased konsultatsioonid.

Loe edasi...

Teeninduskvaliteedi uuringute läbiviimine

14. september 2021

Klienditeeninduse ja klientide rahulolu kaardistamine ning teenindukvaliteedi kontroll testostude ja Mystery Shopping põhimõtetel. Personaalne lähenemine ettevõtte teenindukvaliteedi hindamiseks – ettevõtte kontseptsioonist lähtuva uuringu kujundamine ja läbiviimine. Järelteenusena tuginedes …

Loe edasi...

Innovatiivsete sotsiaal- ja heaoluteenuste katsetamine, virtuaalreaalsuse lahendused

14. september 2021

Erinevate sotsiaal- ja heaoluteenuste testimine enne juurutamist, nutiseadmete ja abivahendite katsetamine ja kombineerimine, simulatsiooni- ja virtuaalreaalsuse lahendused sotsiaaltöös.

Loe edasi...

Majandusarvestuse alane nõustamine ja analüüs

14. september 2021

Nõustamine raamatupidamise sisseseadmiseks ja korraldamiseks. Konsultatsioonid finantsaruannete ja elektrooniliste deklaratsioonide koostamisel. Ettevõtte finantsnäitajate analüüs.

Loe edasi...

Infosüsteemide analüüs ja konsultatsioonid

14. september 2021

Erinevate infosüsteemide liidestamise toetamine, tehniliste kirjelduste koostamine. Ettevõtte IT taristu seisukorra hindamine. Infosüsteemide turvalisus analüüsimine. Andmekaitsealane mõjuhinnang lähtuvalt organisatsiooni vajadustest. Andmekaitsealase juhendi koostamise konsultatsioonid isikuandmete …

Loe edasi...

Jätkusuutliku veekäitluse uuringute läbiviimine

14. september 2021

Rakendusuuringute ja analüüside läbiviimine.Teenus hõlmab: – joogi- ja reoveepuhastite töö hindamine ja eksperthinnangute koostamine- reoveepuhastusprotsesside energiaauditite koostamine- reoveepuhastite massibilansside koostamine- reoveepuhastite optimeerimine- reoveepuhastite reostuskoormuse …

Loe edasi...
Cookie settings