Analysis and expertise of the politics and institutional affairs

11. november 2022

The service provides a theoretically and historically grounded, multi-disciplinary analysis of Europe as a cultural, political and social space. It will explore the meaning and limits of Europe, the relationship between civil society and the European state, the cosmopolitical horizon of European union, …

Loe edasi...

Teabehalduse korralduse analüüsimine ja konsultatsioonid

14. september 2021

Organisatsiooni teabehalduse korralduse analüüs. Teabehalduse korraldmise alusdokumentide ja juhendite koostamise alased konsultatsioonid.

Loe edasi...

Teeninduskvaliteedi uuringute läbiviimine

14. september 2021

Klienditeeninduse ja klientide rahulolu kaardistamine ning teenindukvaliteedi kontroll testostude ja Mystery Shopping põhimõtetel. Personaalne lähenemine ettevõtte teenindukvaliteedi hindamiseks – ettevõtte kontseptsioonist lähtuva uuringu kujundamine ja läbiviimine. Järelteenusena tuginedes …

Loe edasi...

Innovatiivsete sotsiaal- ja heaoluteenuste katsetamine, virtuaalreaalsuse lahendused

14. september 2021

Erinevate sotsiaal- ja heaoluteenuste testimine enne juurutamist, nutiseadmete ja abivahendite katsetamine ja kombineerimine, simulatsiooni- ja virtuaalreaalsuse lahendused sotsiaaltöös.

Loe edasi...

Majandusarvestuse alane nõustamine ja analüüs

14. september 2021

Nõustamine raamatupidamise sisseseadmiseks ja korraldamiseks. Konsultatsioonid finantsaruannete ja elektrooniliste deklaratsioonide koostamisel. Ettevõtte finantsnäitajate analüüs.

Loe edasi...

Infosüsteemide analüüs ja konsultatsioonid

14. september 2021

Erinevate infosüsteemide liidestamise toetamine, tehniliste kirjelduste koostamine. Ettevõtte IT taristu seisukorra hindamine. Infosüsteemide turvalisus analüüsimine. Andmekaitsealane mõjuhinnang lähtuvalt organisatsiooni vajadustest. Andmekaitsealase juhendi koostamise konsultatsioonid isikuandmete …

Loe edasi...

Jätkusuutliku veekäitluse uuringute läbiviimine

14. september 2021

Rakendusuuringute ja analüüside läbiviimine.Teenus hõlmab: – joogi- ja reoveepuhastite töö hindamine ja eksperthinnangute koostamine- reoveepuhastusprotsesside energiaauditite koostamine- reoveepuhastite massibilansside koostamine- reoveepuhastite optimeerimine- reoveepuhastite reostuskoormuse …

Loe edasi...

Viiruse vabastamine proovist

11. september 2021

Inimestele ohtlike viiruse (ka SARS-CoV-2) isoleerimine erinevatest proovidest (sülg, veri, erinevad pinnad, õhuproovidest jne).

Loe edasi...

Molekulaarteaduste laborid

07. mai 2021

Molekulaarteaduste laboris tehakse nii maailmatasemel teadust kui eksperimentaalset uurimis- ja arendustööd. Erasektori huvi on molekulaarteaduste alase kompetentsi vastu pidevalt kasvanud. Selles laboris on koos Tallinna Ülikooliga oma kosmeetikatoodete sarja välja arendanud näiteks Berrichi, Turbliss …

Loe edasi...

Konsultatsioonid: ressursside väärindamine, looduskosmeetika toodete arendus

07. mai 2021

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali …

Loe edasi...
Cookie settings