Ainete, formulatsioonide, pindade antibakteriaalne testimine

11. aprill 2023

Ainete ning formulatsioonide antimikroobsuse testimine minimaalse inhibitoorse kontsentratsiooni (MIC), minimaalse bakteritsiidse kontsentratsiooni (MBC) määramise abil, kasutades huvipakkuvaid bioohutuse klassidesse 1 ning 2 kuuluvaid mikroobitüvesid. Pindade antimikroobsuse testimine valitud tingimustes.

Loe edasi...

Funktsionaalsed toidud ja joogid

31. märts 2023

Tarbijad otsivad pidevalt uusi tooteid, eriti neid, mis on tervislikud ja toitvad. TFTAKis me usume, et toidul on tervisele positiivne mõju peale energia andmise. Seetõttu kasutame oma pädevust funktsionaalsete toitude arendamisel mitte ainult maitseelamuseks, vaid ka tervise toetamiseks. Arendatud …

Loe edasi...

Ostlemise äpi kasutamise intensiivuse turu-uuring

22. märts 2023

Uuringuga selgitatakse välja jaekaubanduses kasutatava äpi kasutamissagedud. Uuring annab kaubandusettevõttele sisendi enda äpi loomiseks.

Loe edasi...

Analysis and expertise of the politics and institutional affairs

11. november 2022

The service provides a theoretically and historically grounded, multi-disciplinary analysis of Europe as a cultural, political and social space. It will explore the meaning and limits of Europe, the relationship between civil society and the European state, the cosmopolitical horizon of European union, …

Loe edasi...

Logistika ja transpordi planeerimine

14. september 2021

Logistika ja transpordi planeerimine keskendub varude juhtimise, ladude automatiseerimise, transpordivõrgu kujundamise ja optimeerimise ning ohtlike kaupade logistikaga seotud teemade uurimisele. Lisaks hõlmab logistika valdkond kaupade ja sõitjate voogude analüüsi, regioonide logistikaarengukavade …

Loe edasi...

Teabehalduse korralduse analüüsimine ja konsultatsioonid

14. september 2021

Organisatsiooni teabehalduse korralduse analüüs. Teabehalduse korraldmise alusdokumentide ja juhendite koostamise alased konsultatsioonid.

Loe edasi...

Teeninduskvaliteedi uuringute läbiviimine

14. september 2021

Klienditeeninduse ja klientide rahulolu kaardistamine ning teenindukvaliteedi kontroll testostude ja Mystery Shopping põhimõtetel. Personaalne lähenemine ettevõtte teenindukvaliteedi hindamiseks – ettevõtte kontseptsioonist lähtuva uuringu kujundamine ja läbiviimine. Järelteenusena tuginedes …

Loe edasi...

Innovatiivsete sotsiaal- ja heaoluteenuste katsetamine, virtuaalreaalsuse lahendused

14. september 2021

Erinevate sotsiaal- ja heaoluteenuste testimine enne juurutamist, nutiseadmete ja abivahendite katsetamine ja kombineerimine, simulatsiooni- ja virtuaalreaalsuse lahendused sotsiaaltöös.

Loe edasi...

Majandusarvestuse alane nõustamine ja analüüs

14. september 2021

Nõustamine raamatupidamise sisseseadmiseks ja korraldamiseks. Konsultatsioonid finantsaruannete ja elektrooniliste deklaratsioonide koostamisel. Ettevõtte finantsnäitajate analüüs.

Loe edasi...

Infosüsteemide analüüs ja konsultatsioonid

14. september 2021

Erinevate infosüsteemide liidestamise toetamine, tehniliste kirjelduste koostamine. Ettevõtte IT taristu seisukorra hindamine. Infosüsteemide turvalisuse analüüsimine. Andmekaitsealane mõjuhinnang lähtuvalt organisatsiooni vajadustest. Andmekaitsealase juhendi koostamise konsultatsioonid isikuandmete …

Loe edasi...
Cookie settings